مژگان

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

ادامه حروف ابجد+ پیدا کردن طالع اشخاص

 

سلام اومدم با ۱ مطلب جدید.

توضیح داده بودم که ابجد خواص گوناگونی داره که در مطلب قبل به اون اشاره کردم و حالا ادامه اون. هرگاه  کل حروف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنند به این نیت که کسی که غایب است دوباره پیدا شود به امید خداوند دوباره پیدا می گردد.

اگر این حروف ابجد را نوشته و کاغذ را آب بکشند و به خورد مطلوب خود بدهند در هفت نوبت آن شخص بیقرار طرف مقابل می گردد.

هر موقع که این حروف را در کاغذ نوشته و در چاهی که آب ندارد بیاندازند آب آن چاه بسیار زیاد می شود.

هرگاه ابجد را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن خود را نوشته و آن را در باد شدید طبیعی  آویزان کنند  آن فرد سرگردان می شود.

هر موقع این حروف را بیست و هشت مرتبه  بر روی کاغذ بنویسند (همراه با وردی مخصوص) برای هلاکی دشمن و نام آن دشمن را در زیر گوشه راست ابجد  بنویسند و در آتش بیاندازند دشمن یا از بلا هلاک می شود و یا صدمه می بیند( این ورد را در قسمت آپ بعدی و در بخش اوراد آموزش می دهم)

هرگاه این حروف را با گل محمدی و زعفران دم کشیده بر روی کاغذی کبود رنگ به نیت خیر دیدن افراد بنویسید آن شخص تا ده روز بعد خیری بزرگ می بیند.

فکر می کنم خواص حروف ابجد تا همین جا کافی باشد و اما حالاپیدا کردن طالع اشخاص......

همان طور که تمام ما می دانیم هر سال دارای دوازده ماه می باشد و از زمان حضرت سلیمان هر کس  که در هر ماهی به دنیا می آمده است دارای طالعی می شده و  آن دوازده طالع به شرح زیر است:

۱-حمل                  ۲-ثور                          ۳-جوزا                                 ۴-سرطان

۵-اسد                   ۶-سنبله                     ۷-میزان                                ۸-عقرب

۹-قوس                   ۱۰-جدی                   ۱۱-دلو                                   ۱۲-حوت

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آوریمو با هم جمع کنیم سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۱۲ کنیم که همان ۱۲ ماه سال است باقیمانده آن طالع شخص می گردد.

متوجه این موضوع باشید که اگر زمانی باقیمانده ۰۰ از آب در بیاید باید تنها نام را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده  آن طالع شخص می گردد.

البته فرق مهمی نیز در این میان است چون ابجد عربی است پس ۴ حرف (گ پ  چ  ژ) در الفبای آن موجود نمی باشد  پس جای این حروف را خالی می گذاریم

برای سهولت در فهم این مطلب مثالی می زنم که حروف ممنوعه هم در آن صادق باشد.

 می خواهیم طالع  هوشنگ فرزند ژاله را در بیاوریم... باید بدانیم که اولا نباید بنویسیم فرزند ژاله باید به جای فرزند واژه بنت را به کار ببریم.

ه   و   ش   ن   گ                بنت         ژ          ا      ل      ه

۵   ۶   ۳۰۰   ۵۰   خالی        بنت         خالی    ۱     ۳۰    ۵                                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ۳۶۱                       +                       ۳۶

جمع عدد هوشنگ همان طور که دیدید به عدد ابجد کبیر همان ۳۶۱ و مادرش ۳۶ می شود و مجموع نام و نام مادر ۳۹۷ می گردد همان طور که گفته بودم این جمع را تقسیم بر عدد ۱۲ که ماه است می کنیم و باقیمانده آن عدد ۱ می شود پس طالع این شخص حمل است.

خوب فکر می کنم تا همین جا دیگه کافی باشه در پست های بعدی می نویسم که طالع یک شخص دیگر به درد چه چیزهائی می خورد.

پس یهو نگه دار همه شما باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ مهر۱۳۸۶ساعت 21:25 PM  توسط مژگان  |